Specifiek in Wings Expert

Specifiek in Wings Expert

Wings Expert heeft naast de mogelijkheden van Wings Enterprise een aantal specifieke aanvullingen. 

 • Met Wings Expert kunnen volgende aangiften gezamenlijk voor een aantal geselecteerde dossiers worden opgemaakt, en worden de controlebestanden terug ingelezen:
  • btw-aangifte via INTERVAT
  • btw-listings via VATLIST
  • kwartaallistings via VATINTRA
  • commissielijsten via BELCOTAX
 • automatische btw-berichtgeving naar klanten waarbij deze via mail of via brief de melding krijgen van het te betalen of terug te krijgen bedrag. Voor de kwartaalaangevers worden ook de te betalen voorschotten doorgegeven.
 • ter voorbereiding van de btw-listing is er een gezamenlijke afdruk van de onbekende btw-nummers
 • in het dossieroverzicht kan u aanduiden welke aangiften voor elk dossier moeten worden ingediend:
  • btw-aangifte
  • btw-listing
  • kwartaallisting
  • commissielijsten
 • via hetzelfde overzicht kan u aanduiden voor welke dossiers de aangiften via de globale expert mode moeten worden voorgesteld
 • lijst investeringsaftrek
 • rapporteringstool via een ingewerkt spreadsheetmodel
  • ondersteunt zowel algemene, analytische als budgettaire boekhouding
  • diverse standaardrapporten beschikbaar
  • geïntegreerde functies volledig geënt op de onderliggende boekhouding
  • rapporten worden naar keuze bewaard voor alle dossiers gelijktijdig, of specifiek per dossier

Voorbeelden van rapporten zijn ondermeer cash-flow rapporten, interne jaarrekening volgens eigen layout, ...

Wings Expert kan ook worden uitgebreid met de module forfaits. De berekeningsbladen voor de diverse forfaitaire stelsels worden jaarlijks aangepast conform de wettelijke vereisten.

 

 

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan