Logistieke versie 8.01 -> 8.09

Logistieke versie 8.01 -> 8.09

Versie 8.01 -> 8.09 Wings Logistiek Vanaf
Wings Basic

• betalingsopvolging

8.01

Vanaf Wings Standard

afdrukvariabelen SYSTEMDATE, SYSTEMTIME, WORKDATE
fabriekscode bij producten teogevoegd
betere afhandeling Html-mails
editor ontdubbeld afhankelijk van gebruik verzending via Simple Mapi
• beknopte omschrijving kan opgenomen worden bij afdrukken inventaris
code en naam btw-vak kan op layout afgedrukt worden
het memoveld 'alternatieve barcodes' kan bij de basisbestanden mee afgerukt worden
bij de verzendmethode voor e-documenten is FTP toegevoegd
bij uitleveren orders kan men instellen dat men per order 1 levering wil
bij ontvangst bestellingen is in te stellen 1 ontvangst per bestelling
uitbreiding met selectie op referentie bij opzoeken/afdrukken verrichting
memovelden komen bij export basisbestanden op 1 lijn

8.018.05
8.06
8.07
8.09
offertemodule

• vanuit offertescherm rechtstreeks naar bestellen geselecteerde offerte
• bij schrappen/inactiveren van een klant worden ook de bijhorende contacten geschrapt/geïnactiveerd

8.01

Vanaf Wings Professional

bij schrappen/inactiveren van een klant worden ook de leveradressen geschrapt/geïnactiveerd
intern nummer van het leveradres kan afgedrukt/geexporteerd worden
bij afdruk statistieken is een selectie op prijsgroep toegevoegd
bij toevoegen van een bijlage aan een verrichting blijft het oriineel document behouden


8.01
8.06
8.08


prijsafspraken

• export kortingen naar XLS
• deze module kan per dossier geactiveerd worden

8.01
8.03

verzamelfacturen • ook groeperen op referentie klant
8.05
intrastat • Bij de productfiche is het veld 'Land van oorsprong' toegevoegd
8.07
periodieke facturatie

• er kan in de contracten een lijnkorting meegeven die primeert boven mogelijke prijsafspraken
• op contractniveau is een betalingsvoorwaarde toegevoegd

8.08
importmodule import van productgroepen
import en actualisatie van prijsafspraken
8.00

meervoudige producten  • via parameter instelbaar of je bij berekening kostprijs samenstelling rekening houdt met de aankoopkorting 8.03
Vanaf Wings Enterprise

• vernieuwd notificatiesysteem voor afhandeling statussen
• multi-leverancier
• bij notificatie via status levering kan je ook naar het leveradres verzenden
• bij de instelling van een status kan je aanduiden dat de notificatie altijd moet gebeuren
• extra info op scherm orders en uitleveren orders indien back-to-back bestelling

8.01
8.02


8.05

 

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan