Afschaffing forfaitaire stelsels

Afschaffing forfaitaire stelsels

08/02/2021

Het systeem van forfaits, waarbij voor kleine zelfstandige ondernemingen in bepaalde sectoren de belastingen en de verschuldigde btw wordt bepaald volgens een forfaitaire coëfficiënt op de professionele aankopen, wordt definitief afgeschaft op 1 januari 2027.

Opgelet: vanaf 1 januari 2022  kunnen er geen nieuwe forfaitaire dossiers worden toegevoegd. Enkel voor zelfstandigen die voor 31 januari 2021 onder een forfaitair stelsel werkten, is er een overgangsperiode tot 31 december 2026.
Ten laatste op 1 januari 2027 dienen deze administraties over te schakelen zodat ze voldoen aan de vereisten van een algemene boekhouding.

Wings Software heeft voor de huidige gebruikers in de bestaande stelsels de aanpassingen voor 2021 doorgevoerd, en zal verdere eventuele aanpassingen tot 2027 verder voorzien indien nodig.

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan