Wings voorziet in een automatische fiscale spreiding over meerdere boekjaren

Wings voorziet in een automatische fiscale spreiding over meerdere boekjaren

27/01/2020

Voor de vennootschapsbelasting moeten de kosten toegerekend worden op de boekjaren waarop ze betrekking hebben.

Dat heeft voor gevolg dat bijvoorbeeld een verzekeringspremie die over 2 boekjaren loopt, ook over de 2 boekjaren moet worden gespreid: de kost mag niet volledig in het eerste boekjaar worden ingebracht.

Wings voorziet vanaf de Wings Standard uitvoering een automatische fiscale spreiding:
- in het rekeningstelsel duidt u aan voor welke rekeningen de spreiding van toepassing is
- bij de invoer van een boeking op betrokken rekeningen wordt een begin- en einddatum opgevraagd
Bij het opslaan van de boeking worden in een afzonderlijk dagboek deze kosten per maand over de betrokken periode verdeeld, rekening houdend met het aantal dagen in de betrokken maanden.

Dit kan ook gebruikt worden voor de spreiding van opbrengsten.

Download de volledige handleiding.

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan