de Bock & C°

boekhouder

Bij ons kan u terecht voor een divers aanbod van diensten. - Adviesverlening inzake oprichting van een vennootschap. - Adviesverlening inzake voeren boekhouding, wettelijke verplichtingen, ... - Aansluiting sociaal secretariaat en sociale kas. - Aanvraag inschrijving Kruispuntbank voor Ondernemingen. - Voeren boekhouding. - BTW aangifte - Opmaken jaarrekening - Opmaken aangiften in personenbelasting, vennootschapsbelasting - Nationaal belastingadvies - Verdediging van de klant bij controles, opmaken van bezwaarschriften - Begeleiden van aandeelhouders bij overname, opvolging, verkoop, herstructurering, successie… - Begeleiding bij (geruisloze) fusie, splitsing, ontbinding en vereffening van vennootschappen - Begeleiding van onroerend goedstructuren (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, leasing…) - Advies bij vennootschapsstructuren en vormen (managementvennootschappen, holdings, bestuurdersvennootschappen)

Contact

De Bock & C° Louis Mariënlaan 2A bus 2 2970 Schilde
info@ydb.be